Contact Us

 

India

Shiv Shakti Kul

13, Nandidham Society ,

Nr. Raneshwar Temple,

Vasna Road Vasna ,

Vadodara Gujarat India

Ph : +91-265-6623338 / 6622339

Email : info@shivshaktikul.com

 

Shri Yogesh Shah (guruji)

Email : guruji@shivshaktikul.com

Russia

Shiv Sharanya

Email : devamatry@yahoo.com

 

Shiv Aashraya

Email : omnamahshivaya2007@rambler.ru

Ukraine

Shiv Anurag

Email : shivanurag@yahoo.com